Stadsregio Parkstad Limburg

Stadsregio Parkstad Limburg werkt aan een duurzaam vitale regio

In de Stadsregio Parkstad Limburg werken acht gemeenten in Zuidoost-Limburg samen aan een duurzaam vitale regio voor hun 250.000 inwoners: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

Op de terreinen wonen, economie, ruimte en infrastructuur is Parkstad verantwoordelijk voor de uitvoering van het Regioprogramma. Het gaat daarbij om uitvoeringsprogramma’s van verschillende aard en omvang: van het opknappen van bedrijventerreinen tot het financieren van culturele evenementen en van de grootschalige herstructurering van woonwijken tot het versterken van natuurgebieden die van Parkstad nog meer een echte Parkstad maken.

De Stadsregio ondersteunt en stimuleert de gemeenten in de uitvoering van die projecten. Dat doet ze door mede-financiering van programma’s te regelen, dwarsverbanden te leggen die zorgen voor efficiency en te zorgen voor werk- en beleidsafspraken op regionaal niveau. Werken bij Parkstad Limburg is daarmee vooral samenwerken: zo versterken we de positie van de afzonderlijke gemeenten en van de regio als geheel. 

Bij Parkstad Limburg werken zo’n 30 medewerkers op het kantoor in Heerlen. De passie voor het werk en voor de regio is groot. De lijnen binnen de organisatie en met het bestuur zijn kort. Het Parkstadbestuur bestaat - naast een onafhankelijke voorzitter -  uit burgemeesters/wethouders van de deelnemende gemeenten. 

GBRD
Binnen de organisatie van de Stadsregio valt ook de Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst. Zes Parkstadgemeenten hebben aan deze GBRD, alle taken en bevoegdheden opgedragen die te maken hebben met de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. De GBRD houdt kantoor in Landgraaf, er werken zo’n 65 medewerkers. Voor meer informatie: www.gbrd.nl.

 

Contactinformatie

Stadsregio Parkstad Limburg
Cbs Weg 2
6412EZ Heerlen

www.parkstad-limburg.nl

Actuele opdrachten

Er zijn momenteel geen opdrachten.